Troonswisseling 2013

Op 30 april 2013 werd Koning Willem-Alexander beëdigd en ingehuldigd tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Voorafgaande aan de beëdiging en inhuldiging deed Koningin Beatrix troonsafstand in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Op de vooravond van de troonswisseling werd door Koningin Beatrix in aanwezigheid van de Prins van Oranje en Prinses Máxima een diner aangeboden voor genodigden in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Abdicatie Koningin Beatrix

In de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam ondertekende Koningin Beatrix de Akte van Abdicatie. Aanwezig waren de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Rijksministerraad, de vicepresident van de Raad van State, de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en leden van de Koninklijke Familie.

De Koningin hield een korte toespraak. Aansluitend las de directeur van het Kabinet der Koningin de Akte van Abdicatie voor, die de Koningin vervolgens bekrachtigde. Tot slot tekenden de getuigen de Akte.

Na de abdicatie betraden Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Prinses Beatrix en de Koning hielden een korte toespraak waarna het Wilhelmus werd gespeeld. Aansluitend betraden de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane eveneens het balkon.

Beëdiging en inhuldiging Koning Willem-Alexander

In de middag werd de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal geopend, voorafgegaan door binnenkomst van de leden van de Staten-Generaal en van de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad, de Raad van State van het Koninkrijk en de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

Na de opening arriveerden Prinses Beatrix en overige leden Koninklijke Familie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aansluitend vertrok de Koning en het hoofdcortège van het Koninklijk Paleis Amsterdam naar de Nieuwe Kerk. 

Tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal werd de Koning beëdigd en ingehuldigd. De Koning hield een toespraak en sprak de eed uit. Gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf. De voorzitter legde de Inhuldigingsverklaring af, gevolgd door het afleggen van eed of belofte door leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Festiviteiten

Na de beëdiging en inhuldiging in de Nieuwe Kerk volgde een receptie voor vorstelijke en buitenlandse missies, leden van de Staten-Generaal en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Rijksministerraad, Raad van State van het Koninkrijk, gouverneurs en premiers van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten, het Corps Diplomatique en andere autoriteiten in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Vervolgens maakte het Koninklijk Paar met hun dochters een vaartocht over het IJ. Op verschillende locaties langs de vaarroute kregen zij een feestelijk programma aangeboden, waaronder een mini-sail.