Eerste Veteranendag

De eerste Veteranendag was op 29 juni 2005, de verjaardag van Prins Bernhard.

Prins Bernhard genoot groot aanzien onder de veteranen vanwege zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. De Prins van Oranje was van februari 2004 tot zijn inhuldiging als Koning lid van het Comité. Van januari 2005 tot aan zijn Koningschap was hij ook beschermheer van de Nederlandse Veteranendag.

Vergroot afbeelding Den Haag, 29 juni 2005: de Prins van Oranje spelt een herinneringsmedaille op bij sergeant mevrouw Hulsman-Dag van de Koninklijke Luchtmacht.
Beeld: ©ANP / Marcel Antonisse
Den Haag, 29 juni 2005: de Prins van Oranje spelt een herinneringsmedaille op bij sergeant mevrouw Hulsman-Dag van de Koninklijke Luchtmacht.