Volkslied (Wilhelmus)

Een volkslied is een lied dat een land symbolisch vertegenwoordigt. In Nederland is het  'Wilhelmus van Nassouwe' het officiële volkslied sinds 1932. Tot die tijd was het 'Wien Neêrlands Bloed' het officiële volkslied van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Wilhelmus is wel eerder ontstaan dan het 'Wien Neêrlands Bloed'.