Volkslied (Wilhelmus)

Het Wilhelmus van Nassouwe werd op 10 mei 1932 het officiële volkslied van Nederland. Het volkslied is een lied dat Nederland symbolisch vertegenwoordigt. Meestal wordt alleen het eerste couplet van het volkslied gezongen, soms gevolgd door het zesde couplet.

Het Wilhelmus kan bij nationale en internationale gebeurtenissen gespeeld en gezongen worden, zoals bij het begin van internationale sportwedstrijden of bij het huldigen van een Nederlander die Europees of wereldkampioen is geworden. Ook kan het worden gespeeld bij aankomst of vertrek van de Koning.

Ontstaan van het Wilhelmus

De melodie van het Wilhelmus is ontstaan tijdens het beleg van de Franse stad Chartres in 1568. De eerste bekende vermelding van de tekst stamt uit 1572. Deze tekst wordt in het algemeen toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde, de secretaris van Willem van Oranje.

Adriaen Valerius legde in 1626 de huidige melodie van het Wilhelmus vast in zijn bundel 'Nederlandtsche Gedenck-clanck'. De beginletters van de vijftien coupletten vormen de naam Willem van Nassov. In de achttiende eeuw kreeg het Wilhelmus vooral het karakter van strijdlied van de Orangisten, maar het gold nog niet als het officiële volkslied.

Vergroot afbeelding Ansichtkaart met de bladmuziek en tekst van het eerste couplet van het Wilhelmus.
Beeld: ©Koninklijke Verzamelingen
Ansichtkaart met de bladmuziek en tekst van het eerste couplet van het Wilhelmus.