Is het plaatsen van een hyperlink naar privéfoto’s van leden van het Koninklijk Huis elders op internet een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer?

Wanneer door publicatie van een privéfoto inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een lid van het Koninklijk Huis, wordt met het linken naar deze foto elders op internet de persoonlijke levenssfeer eveneens geschonden. Het plaatsen van een hyperlink naar een privéfoto van een lid van het Koninklijk Huis staat in dit opzicht dus gelijk aan het publiceren ervan.

Leden van het Koninklijk Huis hebben, net als ieder ander 'het recht om zich in privéomstandigheden vrij en onbespied te wanen'. Die conclusie trok de Amsterdamse rechtbank 29 maart 2006 naar aanleiding van de publicatie van vakantiefoto's van Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en hun oudste dochter in Porto Ercole.

Op 6 februari 2008 oordeelde dezelfde rechtbank naar aanleiding van publicatie van foto's van Prinses Máxima met haar oudste twee dochters op het Wassenaarse strand, dat 'eisers als publieke figuren aandacht van de media hebben te dulden, maar toch ook weer niet vogelvrij zijn'.

En de rechtbank gaf aan in haar uitspraak op 28 augustus 2009 naar aanleiding van publicaties van foto's van de skivakantie van het gezin van Prins Willem-Alexander in Argentinië, dat het niet alleen gaat om wat er op foto's is te zien of hoe ze worden gemaakt, het gaat er mede om 'dat de betrokken leden van het Koninklijk Huis er niet altijd op bedacht behoeven te zijn dat privéfoto's gepubliceerd kunnen worden'. Overigens stelde de rechtbank in deze zaak ook vast dat het 'mogelijk maken van publicatie van privéfoto's door ze te verspreiden onder afnemers (van een fotopersbureau) gelijk staat aan publicatie'.

In alle zaken werd geoordeeld dat alleen wanneer door publicatie van een privéfoto van een lid van het Koninklijk Huis een bijdrage wordt geleverd aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang er sprake kan zijn van een juridische rechtvaardiging voor de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.