Mogen de media foto’s publiceren die zijn gemaakt vanaf de openbare weg of in een publieke ruimte?

Het publiceren van privéfoto's van leden van het Koninklijk Huis stuit op juridische bezwaren. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die met het publiceren van privéfoto's wordt gemaakt is alleen gerechtvaardigd wanneer de foto's bijdragen aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang. Ieder ander argument houdt geen stand. Het feit dat foto's zijn gemaakt vanaf de openbare weg of in een voor het publiek vrij toegankelijke ruimte (bijvoorbeeld restaurants) is volgens de rechtspraak niet relevant.

Ook de journalistieke kwalificatie dat een foto nieuwswaardig is, of het argument dat het zou gaan om een onschuldige foto volstaan niet als juridisch toereikende rechtvaardiging voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Het enige steekhoudende argument is de bijdrage aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang.