Waarom wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan het dak van Koninklijk Paleis Amsterdam?

Op 7 maart 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Kamer geïnformeerd over het voorgenomen groot onderhoud van het dak van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Het paleis heeft de status van rijksmonument en dateert uit de zeventiende eeuw. Het paleis behoort tot het Nederlandse architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed. Er is onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van het dak en de daarbij behorende onderdelen zoals de koepel, de toren en de diverse beelden. Hieruit blijkt dat onderhoud noodzakelijk is tot behoud van het rijksmonument.

Er is onderzoek gedaan naar de staat van de verschillende bouwelementen van het dak van het paleis. Het gaat daarbij om de buitendakvlakken, waarvan de leien – de dakbedekking – moeten worden vervangen. Daarnaast moeten aan de buitenzijde en de constructieve elementen van de toren en de torenkoepel herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Tenslotte moeten werkzaamheden worden uitgevoerd aan de decoratieve gevelelementen: de timpanen (de driehoekige gevelbekroningen aan de voor- en achterzijden van de gevel) en de beelden (zoals het kenmerkende beeld van Atlas) en de bekroningen van de hoekpaviljoens. Deze metalen elementen op het gebouw worden hersteld en toekomstbestendig gemaakt. 

De kosten voor het groot onderhoud van het dak, de toren, koepel, timpanen, beelden en dakbekroning worden ingeschat op circa €23 miljoen (prijspeil 2021). Inschatting is dat de werkzaamheden in 2023 van start gaan. De kosten van het groot onderhoud worden opgevangen binnen de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de werkzaamheden kan het paleis geopend blijven voor publiek en ingezet worden voor officiële gelegenheden zoals inkomende staatsbezoeken.  

Het Koninklijk Paleis Amsterdam wordt door de Rijksoverheid ter beschikking gesteld aan het Nederlandse staatshoofd. Het paleis is het officiële ontvangstpaleis van Koning Willem-Alexander en wordt gebruikt voor verschillende formele gelegenheden, zoals inkomende staatsbezoeken en de daarbij behorende staatsbanketten. Ook speelt het paleis een prominente rol tijdens koninklijke huwelijken en troonswisselingen. Het grootste gedeelte van het jaar – zo’n 250 dagen – is het paleis opengesteld voor bezoekers. In 2019 werden er meer dan 300.000 bezoekers ontvangen, wat neerkomt op ruim 1200 bezoekers per dag. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Koninklijk Paleis Amsterdam
Koninklijk Paleis Amsterdam