Welke uitspraken heeft de rechter gedaan over schendingen van de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis?

2005 Foto’s Prins van Oranje, Prinses Máxima en Prinses Catharina-Amalia in badkleding

De rechtbank heeft bepaald dat de foto's van Willem-Alexander, Máxima en Amalia in badkleding in de Privé van 14 september 2005, onrechtmatig zijn. Zij verbiedt de gedaagden voor een periode van 2 jaren inbreuken te maken op het recht van eisers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer door het zonder toestemming openbaar maken van hun portretten, op straffe van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere editie van Privé met het portret van Willem-Alexander en/of Máxima en een dwangsom van € 100.000,= voor iedere editie van Privé waarin het portret van Amalia wordt openbaar gemaakt, alles tot een maximum van 10 miljoen euro (bron: Rechtspraak.nl).
Lees het vonnis.

2008 Foto’s Prinses Máxima en twee van haar dochters op het strand

Plaatsing in weekblad Party van foto's van Prinses Maxima en twee van haar dochters op een openbaar strand onrechtmatig bevonden. Niet in alle situaties is toestemming van betrokkenen of de Rijksvoorlichtingsdienst nodig. In dit geval leverden de foto's echter geen bijdrage aan enig publiek debat. Privacy-belangen wegen hier zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting. Dit ook nu de foto's op een openbaar strand zijn genomen; het betrof namelijk een privé-activiteit van Prinses Maxima en twee van haar dochters. Wegens inbreuk op portretrecht immateriële schadevergoeding van € 3.000,= toegewezen. Echter geen sprake van veelvuldige inbreuken op het privéleven; verbod voor de toekomst daarom niet aan de orde (bron: Rechtspraak.nl).
Lees het vonnis.

2009 Vakantiefoto’s Prins van Oranje, Prinses Máxima en Prinses Catharina-Amalia

Vonnis in de zaak van Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en Prinses Amalia tegen The Associated Press over vakantiefoto's (bron: Rechtspraak.nl).
Lees het vonnis.

2014 Foto’s Prinses Catharina-Amalia op het hockeyveld

Onrechtmatige publicatie van foto’s. Artikelen 8 en 10 EVRM. Botsende grondrechten. Belangenafweging. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan recht op vrijheid van meningsuiting. Immateriële schadevergoeding mediacode (bron: Rechtspraak.nl).
Lees het vonnis.

2020 Zomervakantiefoto’s Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

De regionale rechtbank Keulen (Landgericht Köln) heeft de Duitse krant Bild-Zeitung verboden vakantiefoto’s van het Nederlandse koningspaar te verspreiden, zoals dit eind augustus 2020 gebeurde via Bild.de. Bij overtredingen kan een boete van € 250.000 worden opgelegd. De rechter oordeelde dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het argument dat de foto’s een bijdrage zouden leveren aan het publiek debat. Uitgever Springer-Verlag heeft zich neergelegd bij de uitspraak. (Uitspraak 24 september 2020, Az. 28 O 340/20).

(Bron: Legal Tribune Online)