03 februari Lancering Alliantie Gender & GGZ tijdens bijeenkomst van WOMEN Inc

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Koningin Máxima is online aanwezig bij de lancering van de Alliantie Gender & GGZ tijdens een bijeenkomst van WOMEN Inc. Het doel van deze alliantie is om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en meer aandacht te vragen voor sekse- en genderdiversiteit. Onvoldoende aandacht voor man-vrouw verschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en het ontbreken van (tijdig) passende zorg.

Koningin Máxima tijdens lancering Alliantie Gender & GGZ
©Duy vu Dinh
Koningin Máxima tijdens de lancering van de Alliantie Gender & GGZ.

Voorafgaand aan de lancering spreken onderzoekers over de uitkomsten van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Koningin Máxima krijgt het eerste exemplaar aangeboden van ‘De Missie en Kennisprioritering’ van de Alliantie Gender & GGZ. Aansluitend vertellen alliantieleden over de totstandkoming van de alliantie en de plannen voor de toekomst.

WOMEN Inc. is een onafhankelijk platform dat vrouwen verbindt en versterkt. Gezondheidszorg is hierbij een speerpunt.