17 februari Digitaal werkbezoek Humanistisch Verbond

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Koning Willem-Alexander brengt een digitaal werkbezoek aan het Humanistisch Verbond in het kader van het 75-jarige bestaan van de vereniging. Het jubileumjaar staat in het teken van vrijheid en vrijdenken.

De Koning spreekt met vertegenwoordigers van het Humanistisch Verbond en gelieerde humanistische organisaties over de rol van het humanisme in de samenleving en het belang van persoonlijke vrijheid.

©Humanistisch Verbond
De Koning in gesprek met het Humanistisch Verbond.

Het Humanistisch Verbond werd op 17 februari 1946 opgericht voor de emancipatie van ongelovigen en het bestrijden van nihilisme – ofwel het bevorderen van seculiere zingeving. Na de Tweede Wereldoorlog verlieten steeds meer mensen het geloof, maar hadden zij – mede door de verzuiling – nog geen stem in het publieke debat. Het Humanistisch Verbond zet zich sindsdien in voor gelijke rechten en behandeling van niet-gelovigen en voor een vrije en menswaardige samenleving voor iedereen.