Koning brengt digitaal werkbezoek aan Humanistisch Verbond

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagmiddag 17 februari een digitaal werkbezoek aan het Humanistisch Verbond in het kader van het 75-jarige bestaan van de vereniging. Het jubileumjaar staat in het teken van vrijheid en vrijdenken. De Koning spreekt met vertegenwoordigers van het Humanistisch Verbond en gelieerde humanistische organisaties over de rol van het humanisme in de samenleving en het belang van persoonlijke vrijheid.

Het Humanistisch Verbond werd op 17 februari 1946 opgericht voor de emancipatie van ongelovigen en het bestrijden van nihilisme – ofwel het bevorderen van seculiere zingeving. Na de Tweede Wereldoorlog verlieten steeds meer mensen het geloof, maar hadden zij – mede door de verzuiling – nog geen stem in het publieke debat. Het Humanistisch Verbond zet zich sindsdien in voor gelijke rechten en behandeling van niet-gelovigen en voor een vrije en menswaardige samenleving voor iedereen. Het Humanistisch Verbond was betrokken bij de oprichting van omroep Human, de Universiteit voor Humanistiek en ontwikkelingsorganisatie Hivos. Daarnaast voorziet het Verbond met cursussen, debatten, festivals, evenementen en lezingen in de behoefte aan (seculiere) zingeving, inspiratie en idealen. Samen met de humanistische beweging in binnen- en buitenland komt de organisatie in actie als vrijheden op het gebied van liefde, leven, denken en dood gevaar lopen en wanneer mensen op de vlucht moeten vanwege hun seculiere overtuigingen.

Koning Willem-Alexander spreekt online met de directeur, de voorzitter en een voormalig voorzitter van het Humanistisch Verbond, een vertegenwoordiger van de Nieuwe Vrijdenkers en filosoof Stine Jensen, verbonden aan omroep Human, over het belang van vrijheid en de manieren waarop humanisme daarin voorziet. Er wordt teruggeblikt op de successen van het Verbond, zoals de grondwetswijziging van 1983 met de gelijkstelling van levensbeschouwing aan godsdienst. Daarnaast wordt gekeken naar de rol die het humanisme kan spelen in de strijd voor gelijkwaardig samenleven en tegen polarisatie.

RVD, nr. 48