Kerkelijk Huwelijk Prins Constantijn en mej. Laurentien Brinkhorst

De kerkelijke inzegening van het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn en mejuffrouw Laurentien Brinkhorst is voorzien op 19 mei 2001 in de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag.
Voorganger is de Nederlands Hervormde predikant ds. C.A. ter Linden
hier< voor meer informatie.

Meer informatie over de verloving is te vinden op een speciale pagina< .