Benoeming Persoonlijk Assistent Koning en Koningin

RVD, nr. 324: Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 6 december 2013 met ingang van 30 april 2013 mevrouw mr. M.E.C.A. (Eveline) van den Bent in zijn hofhouding benoemd tot Persoonlijk Assistent van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

Mevrouw Van den Bent (30) studeerde Notarieel Recht in Leiden en werkt sinds 2006 voor de Dienst van het Koninklijk Huis. Medio 2009 werd zij Persoonlijk Assistent voor privé aangelegenheden van Prinses Máxima en later ook van de Prins van Oranje.