Koning en Koningin bezoeken Sleeswijk-Holstein en Hamburg - programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 19 en vrijdag 20 maart 2015 een werkbezoek aan de Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein en Hamburg.

De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij leidt gelijktijdig een tweedaagse economische missie naar de deelstaten. Doel van het werkbezoek is het verdiepen van de handels- en investeringsrelaties en het bevorderen van de samenwerking in met name de sectoren energie en life sciences en health. Ook is er aandacht voor de creatieve industrie, de maritieme sector en de biologische landbouw.

Het werkbezoek aan de Noord-Duitse deelstaten volgt direct op het staatsbezoek van de Koning en Koningin aan Denemarken dat op 17 maart begint. Ook tijdens dit bezoek is energie een belangrijk thema. Tijdens een trilateraal seminar met deelnemers uit Nederland, Duitsland en Denemarken op donderdag 19 maart in Hamburg staat dit onderwerp centraal.

19 maart Sleeswijk-Holstein en Hamburg

Medische technologie (Lübeck)

De Koning en Koningin worden donderdagochtend op het marktplein van Hanzestad Lübeck ontvangen door minister-president Torsten Albig. Na een gesprek met de minister-president op het stadhuis van Lübeck brengt het Koningspaar een bezoek aan Dräger Medical. Dit bedrijf produceert onder andere hoogwaardige medische technologie voor ziekenhuizen. Tijdens het bezoek wordt gesproken over het centrale thema ‘slimme zorg’, waarbij gezamenlijke vraagstukken als vergrijzing, digitalisering en stijgende zorgkosten aan bod komen. Daarbij kan onderzocht worden welke toegevoegde waarde Nederlandse en Duitse partners elkaar kunnen bieden bij deze maatschappelijke uitdagingen in de zorg. Minister Ploumen houdt in aanwezigheid van het Koningspaar en Nederlandse en Duitse bedrijven een toespraak.

Daarnaast bezoekt het Koningspaar een van de testlaboratoria van Dräger, worden diverse medische systemen getoond en spreken zij met Nederlandse en Duitse bedrijven uit de sectoren life sciences en health. Aan de netwerkbijeenkomst nemen vijfentwintig Nederlandse bedrijven deel, waaronder veearts Gijsbert van de Wijdeven van het in 2014 tot Nationaal Icoon uitgeroepen Bioneedle. De oplosbare naald Bioneedle is een nieuwe, snellere en schonere manier om dieren en mensen te vaccineren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Lubeck, 19 maart 2015: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken Dräger Medical.

Biologische landbouw, tuinbouw en voedselproductie (Trenthorst)

In Trenthorst bezoeken de Koning en Koningin donderdagmiddag het Thünen Institut für Ökologische Landbau. Tijdens een bezoek aan de boerderij van het instituut laat het paar zich informeren over het praktijkgericht onderzoek naar diervriendelijke veehouderij, moderne stalinrichting en gezonde voedermiddelen voor melkvee. Ook het Nederlands landbouwbeleid richt zich op diervriendelijke veehouderij, waarbij gezondheid van mens en dier centraal staat. Daarnaast wordt bij Thünen onderzocht hoe de concurrentiekracht van de biologische sector versterkt kan worden. De Duitse minister van Landbouw, Christian Schmidt, is bij het bezoek aanwezig.

Het Thünen Institut, Wageningen Universiteit en Researchcenter en kennisinstituten Bionext en het Louis Bolk Instituut tekenen tijdens netwerkbijeenkomst een Letter of Intent om hun samenwerking op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid voort te zetten.

Trilateraal netwerkevenement windenergie op zee (Hamburg)

Het bezoek aan Hamburg begint met gesprek met de minister-president van de deelstaat en tevens burgemeester van de Vrije en Hanzestad Hamburg Olaf Scholz op het Rathaus.

Daarna is het Koningspaar aanwezig bij de afsluiting van een trilateraal seminar over windenergie op zee met Nederlandse, Duitse en Deense deelnemers in de Handelskammer Hamburg. De deelnemers zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, kennisuitstellingen en de overheid. Het seminar richt zich op de bijdrage die de drie landen gezamenlijk kunnen leveren aan de Europese energietransitie. Ook wordt gesproken over oplossingen voor uitdagingen als klimaatverandering en de sterke groei van de wereldbevolking. In Nederland bestaat veel expertise in de offshore techniek ‘onder tot aan de wateroppervlakte’, terwijl de industrie in Duitsland en Denemarken vooral voortkomt uit de on shore techniek.

Het Koningspaar wordt bij aankomst bijgepraat over de belangrijkste bevindingen van het seminar. Vervolgens houdt de Koning een toespraak. Tot slot presenteren deelnemende bedrijven uit de drie landen modellen en praktijkvoorbeelden aan het Koningspaar.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Hamburg, 19 maart 2015: toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de trilaterale energiebijeenkomst Offshore Wind

20 maart Hamburg

Grensoverschrijdende maritieme samenwerking

Op vrijdagochtend wonen de Koning en Koningin een bijeenkomst bij van Duitse en Nederlandse ondernemers in de Fischauktionshalle in Hamburg over de mogelijkheden van Liquefied Natural Gas (LNG) voor de maritieme industrie. De inzet van LNG als milieuvriendelijke brandstof kan bijdragen aan de vermindering van emissies in de scheepvaart en de verbetering van de luchtkwaliteit van havensteden. Ook biedt het kansen voor de exploitatie en het onderhoud van toekomstige windparken op zee. Bedrijven uit de gehele sector zijn tijdens deze bijeenkomst aanwezig, waaronder scheepswerven, rederijen en systeemleveranciers.

Vervolgens krijgen de Koning en Koningin een rondleiding op de zogenoemde LNG Power Barge, waar elektriciteit uit LNG wordt omgezet. Medio 2015 wordt deze eerste Barge, de Hummel, voor de mobiele energievoorziening van cruiseschepen in Hamburg geëxploiteerd. Duitse en Nederlandse partners werken hierbij nauw samen. Het Duitse bedrijf Becker Marine Systems zorgt voor de exploitatie, de benodigde LNG is afkomstig uit de Rotterdamse GATE LNG terminal en wordt geleverd door Shell Duitsland.

Vergroot afbeelding Koning en Koningin bezoeken Sleeswijk-Holstein en Hamburg
Beeld: ©Roland Magunia / Pressestelle des Senats
Hamburg, 20 maart 2015: De Koning en Koningin bezichtigen een LNG-barge in de haven van Hamburg. LNG (Liquefied Natural Gas) als milieuvriendelijke brandstof kan o.a. bijdragen aan de vermindering van emissies in de scheepvaart en biedt kansen voor de exploitatie en het onderhoud van toekomstige windparken op zee.

Stage Entertainment; samenwerking in podiumtechniek

Aansluitend brengt het Koningspaar vrijdagochtend een bezoek aan Joop van den Ende Academy, waar innovatie en internationalisering in de podiumtechniek centraal staat. Na een ontvangst door directeur van Stage Entertainment Joop van den Ende krijgen de Koning en Koningin onder andere presentaties te zien over de nieuwste ontwikkelingen achter de schermen, zoals decorbouw en licht- en geluidontwerp. Bedrijven, brancheorganisaties en overheden tussen beide landen worden aan elkaar gekoppeld. De Nederlandse expertise op het gebied van de podiumtechniek richt zich ook op het onderwijs. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kent de speciale opleiding Techniek en Theater (Creative Engineering in the Performing Arts), die kunstenaarschap verbindt met vakmanschap. Het Koningspaar bezoekt ook een dans- en zangles van studenten van de Academy.

Vergroot afbeelding Koning en Koningin bezoeken Sleeswijk-Holstein en Hamburg
Beeld: ©ANP / Robin Utrecht
20 maart 2015: Op de tweede dag van het werkbezoek aan Sleeswijk-Holstein en Hamburg bekijkt het Koningspaar een dans-en zangoptreden van studenten aan de Joop van den Ende Academy. Het Koningspaar was daar voor een bijeenkomst over innovatie en internationalisering in de podiumtechniek.

Duurzame mobiliteit in de stad

In het gebouw van Joop van den Ende Academy woont het Koningspaar een interactieve workshop bij met als thema intelligente mobiliteit in de stad. Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie, begroet het Koningspaar. Nederlandse en Duitse beleidsmakers, instellingen, bedrijven en universiteiten gaan met elkaar in dialoog en brainstormen over nieuwe vormen van openbaar vervoer te land en te water. De stad Hamburg toont met 'Projekt Hamburg 2030'een toekomstconcept waarin het vooral om duurzaam verkeer gaat.

Ter afsluiting van het werkbezoek aan Hamburg en Lübeck krijgt het Koningspaar van burgemeester Scholz een officiële lunch, het Senatsfrühstück, aangeboden in het Rathaus van Hamburg.