Koning bij laatste bijeenkomst UNSGAB in New York

Zijne Majesteit de Koning is van 18 tot 20 november 2015 in New York aanwezig bij de laatste bijeenkomst van UNSGAB, de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De Koning is uitgenodigd in zijn hoedanigheid van oud-voorzitter van de adviesraad en houdt om die reden op vrijdag 20 november een korte toespraak. De afsluitende UNSGAB bijeenkomst maakt deel uit van de 'UN High-Level Water and Sanitation Days 2015'.

Vergroot afbeelding Koning Willem Alexander is bij UNSGAB.
Beeld: ©UNSGAB / Cynthia van Elk
20 november 2015, New York: Koning Willem-Alexander houdt een toespraak de laatste bijeenkomst van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

In 2006 werd Koning Willem-Alexander, destijds nog de Prins van Oranje, door toenmalig VN secretaris-generaal Kofi Annan gevraagd om voorzitter te worden van zijn Adviesraad voor Water en Sanitatie. Hij legde deze functie neer in 2013 vanwege de troonswisseling. Zijn laatste publieke optreden in zijn rol als voorzitter was bij de viering van internationale Wereld Waterdag 22 maart 2013 in het World Forum in Den Haag.

UNSGAB houdt op te bestaan. Water en sanitatie zijn ingebed in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor de periode 2015 - 2030.

RVD, nr. 351