Koningin Máxima bij ondertekening lening Europese Investeringsbank aan Qredits

Hare Majesteit Koningin Máxima woont donderdagmiddag 7 januari in museum De Hermitage in Amsterdam de ondertekening bij van een lening van 100 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) aan Qredits Microfinanciering Nederland. Met deze lening kan Qredits de komende jaren meer leningen verstrekken en coaching geven aan Nederlandse (startende) ondernemers. Koningin Máxima is hierbij aanwezig in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Vergroot afbeelding ""
Beeld: ©ANP / Robin Utrecht
Koningin Máxima woont in museum De Hermitage de ondertekening bij van een lening van 100 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) aan Qredits Microfinanciering Nederland.

Qredits is de eerste microfinanciering instantie in Europa die gebruik maakt van deze kredietfaciliteit van de EIB. De lening is tot stand gekomen door bemiddeling van het ministerie van Economische Zaken en het European Investment Fund for Strategic Investments (EFSI). Naast de lening wordt ook een garantieverklaring getekend door het European Investment Fund (EIF). Het EIF geeft deze verklaring af in het kader van het Europees programma COSME. Dit programma richt zich op het stimuleren van ondernemerschap en het vergroten van het concurrentievermogen van de Europese markt. COSME biedt Qredits de mogelijkheid om, bij kredieten tussen de 25.000 euro en 50.000 euro, gebruik te maken van een garantieregeling. Hierdoor kan Qredits meer ondernemers ondersteunen en daarmee het ondernemerschap in Nederland een goede impuls geven.

Keynote sprekers bij de ondertekeningsceremonie zijn de heer Sapy, president van het European Microfinance Network over de effectiviteit van microfinanciering in Europa en de heer Van Teeffelen, lector aan de Hogeschool Utrecht over het effect van alternatieve financieringsvormen aan ondernemers. Ook de heer Hoyer, president van de EIB, de heer Timmermans, Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie en minister Kamp van Economische Zaken houden korte toespraken.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en richt zich onder meer op het vergroten van toegang tot financiering voor startende en bestaande ondernemers in combinatie met coaching. Daarnaast richt het comité zich ook op het stimuleren van ondernemerschap in Nederland.

RVD, nr. 389