Koning met staatssecretaris Dijkhoff op werkbezoek in Ter Apel

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft dinsdag 19 januari 2016 samen met staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie een werkbezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel. De Koning bracht op 9 september 2015 een werkbezoek met de staatssecretaris aan het hoofdkantoor van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Rijswijk. Het werkbezoek aan het AZC Ter Apel gaf inzicht in de dagelijkse praktijk en uitdagingen bij de uitvoering van het vluchtelingenbeleid.

De Koning werd door staatssecretaris Dijkhoff en de heer Wolthof, unitmanager Noord van het COA, rondgeleid in het complex. Bij de rondleiding kwamen alle fases aan bod die asielzoekers vanaf hun aanmelding doorlopen. In Ter Apel wordt de eerste opvang van asielzoekers geregeld, vindt beoordeling plaats van hun verblijfsstatus en worden uitgeprocedeerden tijdelijk ondergebracht voorafgaand aan hun vertrek.

Voorafgaand aan de rondgang spraken de Koning en de staatssecretaris met betrokkenen over hoe zij in de praktijk oplossingen creƫren die een sobere maar humane opvang moeten waarborgen. Daarbij werd stilgestaan bij de uitdagingen die gepaard gaan met het managen van de grote instroom van vluchtelingen en de doorstroom in het proces. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het COA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en mensenhandel, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Interschool (basisschool voor anderstaligen), VluchtelingenWerk en het Instituut voor Psychotrauma (begeleidt medewerkers in hun mentaal zware werk).

Het werkbezoek eindigde met een gesprek met bestuurders van gemeenten, provincies, het COA, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en de Veiligheidsregio over bestuurlijke samenwerking rond de opvang van asielzoekers.

Het bezoek met staatssecretaris Dijkhoff maakt deel uit van een reeks werkbezoeken van de Koning met staatssecretarissen, waarbij de desbetreffende bewindspersoon een deel van het werkterrein van zijn of haar ministerie laat zien. Deze reeks is het vervolg op een serie werkbezoeken die de Koning afgelopen jaar heeft afgelegd met ministers.

RVD, nr. 13

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Robin van Lonkhuijsen
Koning Willem-Alexander in gesprek met een medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).