Koningin Máxima bij World Economic Forum in Davos

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van woensdagmiddag 20 tot en met vrijdagochtend 22 januari het World Economic Forum (WEF) in Davos. Zij doet dit in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Vergroot afbeelding ""
Beeld: ©EPA / Jean-Christophe Bott
Koningin Máxima houdt op het World Economic Forum in Davos, Zwitserland de openingstoespraak bij de sessie ‘Fostering Financial Inclusion’ over de rol van digitale technologie bij het vergroten van de toegang tot financiële diensten

Koningin Máxima is onder meer bij sessies over de verbetering van toegang tot financiële diensten en de uitvoering van de in september 2015 vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De belangrijkste ambitie van deze doelen is het uitbannen van extreme armoede in de wereld in 2030. Inclusieve financiering speelt hierbij een belangrijke rol. Toegang tot een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen of pensioenen kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van mensen in armoedesituaties.

Vrijdagochtend 22 januari houdt Koningin Máxima de openingstoespraak bij de sessie ‘Fostering Financial Inclusion’ over de rol van digitale technologie bij het vergroten van de toegang tot financiële diensten. Ook woont zij een vergadering bij van de ‘Global Agenda Trustees’ van het WEF over de ‘Future of the Global Financial System’. Deze bijeenkomst richt zich op een efficiënt, veerkrachtig en rechtvaardig internationaal financieel systeem. De ‘Global Agenda Trustees’ vormen een netwerk van internationale experts uit zowel publieke als private organisaties die in deelgroepen onderwerpen bespreken die hoog op de internationale agenda staan.

Koningin Máxima is vanwege haar VN-functie op uitnodiging van het WEF sinds januari 2016 ‘Global Agenda Trustee’ voor de ‘Future of the Global Financial System’. In deze functie zal zij aandacht vragen voor inclusieve financiering. Andere experts zijn regeringsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van centrale banken en private instellingen.

Koningin Máxima heeft in Davos verder gesprekken over inclusieve financiering met regerings-vertegenwoordigers van een aantal landen en functionarissen van centrale banken en private instellingen.

Het WEF is een jaarlijkse internationale bijeenkomst van ongeveer tweeduizend politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, internationale organisaties, wetenschappers en journalisten. Tijdens een groot aantal bijeenkomsten wordt er gesproken over de sociaal-economische en financiële problematiek in de wereld.

RVD, nr. 14