Koningin spreekt bij seminar ‘Meedoen Geld(t)’ op De Haagse Hogeschool

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt dinsdag 22 maart bij De Haagse Hogeschool in Den Haag een toespraak bij het seminar ‘Meedoen Geld(t)’ van het lectoraat ‘Financial Inclusion and New Entrepreneurship’ van De Haagse Hogeschool en Qredits Microfinanciering Nederland. Het seminar richt zich op de rol die financiële instellingen kunnen spelen bij het stimuleren van economische participatie van mensen.

Bij het seminar zijn professionals uit de financiële sector, ondernemers, beleidsmakers, docenten en studenten van De Haagse Hogeschool aanwezig. In ‘Meedoen Geld(t)’ wordt onder meer gekeken naar wat financiële instellingen kunnen betekenen voor zelfstandige ondernemers en voor mensen die bijvoorbeeld een carrièreswitch willen maken, studenten met ondernemersaspiraties en mensen in werkloosheidssituaties die weer willen toetreden tot de arbeidsmarkt.
 
Koningin Máxima gaat als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering onder meer in op het belang van coaching en alternatieve financieringsvormen voor ondernemers.
Daarnaast richt zij zich op de rol van inclusieve financiering voor de persoonlijke ontplooiing van mensen en het vergroten van financiële veerkracht. Inclusieve financiering staat voor betaalbare en veilige toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen en pensioenen. Sinds 2009 is Koningin Máxima speciale pleitbezorger voor de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In deze functie pleit zij wereldwijd voor goede toegang tot financiële diensten, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties.
 
Andere sprekers bij het seminar zijn Klaas Molenaar, lector ‘Financial Inclusion and New Entrepreneurship’, en Elwin Groenevelt, directeur Qredits Microfinanciering Nederland. Na de toespraken woont Koningin Máxima nog een debat bij tussen vertegenwoordigers van de Rabobank en Qredits over ondernemerschap.
 
’s Middags zijn er diverse debatten tussen financiële instellingen en workshops. Ook is er een ‘FinanceCorner’. Hier kunnen ondernemers hun bedrijfsplan en financieringsbehoefte voorleggen aan potentiële financiers.

RVD, nr. 47