Zomeropenstelling Paleis Noordeinde en Koninklijke Stallen

Komende zomer zijn Koninklijk Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement een aantal dagen te bezichtigen voor publiek. Paleis Noordeinde opent vier zaterdagen haar deuren, te weten 23 juli en de drie zaterdagen daarna. Het staldepartement zal 16 middagen te bezichtigen zijn: op 26 juli voor het eerst en in de vier weken daarna vier dagen per week.

Koninklijk Paleis Noordeinde is één van de drie paleizen die door de Staat ter beschikking zijn gesteld aan het Staatshoofd en fungeert als werkpaleis voor de Koning. Dagelijks is dit de kantooromgeving voor de medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis en worden er gasten uit binnen- en buitenland ontvangen. Het aangrenzende staldepartement, dat deel uitmaakt van het paleiscomplex, coördineert en verzorgt de vervoersbewegingen van de leden van het Koninklijk Huis en herbergt naast de traditionele paarden en koetsen ook het wagenpark van de Dienst Koninklijk Huis.

Voor de openstelling van het Koninklijk Staldepartement is meer tijd uitgetrokken dan voor Paleis Noordeinde. Bij Paleis Noordeinde moet immers nog nadrukkelijker rekening worden gehouden met het dagelijkse intensieve gebruik als kantoor en als ontvangstruimte en met de kwetsbaarheid van het monumentale gebouw. Door openstelling gedurende vier zaterdagen in de zomer heeft het publiek ondanks deze beperkingen toch de kans om kennis te nemen van enkele  bijzondere (kunst-) historische ruimtes in het paleis, dat behoort tot ons nationaal erfgoed.

Toegang

Bezoekers krijgen toegang met een toegangsbewijs dat vanaf eind juni is aan te schaffen via een speciale website. Het gaat hierbij niet om een combi-ticket maar het betreft een toegangsbewijs voor Paleis Noordeinde óf het Staldepartement. Kaarten staan op naam en zijn alleen geldig met legitimatiebewijs. Per boeking mogen maximaal vier kaarten worden besteld. Een kaart geeft toegang op een vaste aangegeven datum en tijd.

In tegenstelling tot bij de openstelling van de Oranjezaal vorig jaar zijn de kaarten dit keer niet gratis. Ervaringen uit het verleden leren dat het niet vragen van een toegangsprijs leidt tot ‘no-show’; het niet komen opdagen van een deel van de aangemelde bezoekers. Om te voorkomen dat hierdoor uiteindelijk minder mensen in de gelegenheid zijn om een bezoek te brengen, wordt er zes euro per persoon gevraagd. De opbrengst wordt gebruikt om een deel van de kosten te dekken.

Naar verwachting overstijgt het aantal belangstellenden het aantal beschikbare kaarten. Het streven is om in principe ook in de toekomst zomeropenstellingen te blijven organiseren. Op basis van de ervaringen die dit jaar worden opgedaan wordt daarover na de zomer besloten. Het paleiscomplex is met ingang van eind mei ook virtueel te bezichtigen via Google Street View.


Meer informatie

Nadere informatie over de zomeropenstelling en de bovengenoemde website wordt eind juni bekend gemaakt.

RVD, nr. 88