Benoeming nieuwe Chef Militaire Huis

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 januari 2018 Commandeur Ludger Brummelaar (54) benoemd tot Chef van het Militaire Huis. Per 27 november 2017 wordt Commandeur Brummelaar bevorderd tot Schout-bij-nacht.

Vanaf mei 2014 tot heden was de heer Brummelaar Directeur Projecten bij de Defensie Materieel Organisatie. De heer Brummelaar volgt in deze functie generaal-majoor Van der Louw op, die per gelijke datum de Koninklijke Landmacht met leeftijdsontslag zal verlaten.

RVD, nr. 278