Nieuwe Adjudant in buitengewone dienst Zijne Majesteit de Koning

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 januari 2018 Generaal T.A. (Tom) Middendorp benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Generaal Middendorp is benoemd vanwege het geheel van zijn verdiensten voor de Nederlandse krijgsmacht.

RVD, nr. 9