Koningin Máxima spreekt met Tweede Kamerleden BHOS over haar VN-werkzaamheden voor verbetering van toegang tot financiële diensten

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op woensdag 31 oktober op het ministerie van Buitenlandse Zaken een informeel gesprek met de leden van de Tweede Kamer van de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) over de inhoud van haar werkzaamheden als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Zij vervult deze functie sinds 2009. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Global Platform for Financial Inclusion (GPFI) van de G20. De Kamercommissie heeft minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzocht om dit gesprek.

Koningin Máxima heeft een informeel gesprek met leden van de Tweede Kamer van de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Zij vertelt hen over haar werkzaamheden als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Goede toegang tot een bank- of spaarrekening, lening, verzekering en pensioen helpt mensen om te kunnen investeren in hun toekomst en om een buffer op te bouwen voor de opvang van financiële tegenslagen. Koningin Máxima vervult deze functie sinds 2009.

Als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties zet Koningin Máxima zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, in het bijzonder mensen in armoedesituaties en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken. Veilige en betaalbare toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en pensioenen draagt bij aan de economische en sociale ontwikkeling van mensen, aldus de Wereld Bank Groep (WB). Het helpt hen om een financiële buffer op te bouwen om tegenslagen op te kunnen vangen en om te investeren in hun toekomst.

Koningin Máxima werkt hiervoor onder meer samen met internationale ontwikkelingsorganisaties als de WB en het IMF, VN-organisaties, regeringen van landen, centrale banken, regelgevende instanties, financiële instellingen, fintech-organisaties en internationale bedrijven. Afgelopen woensdag 26 september overhandigde zij in New York tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) het jaarverslag met de laatste stand van haar activiteiten aan VN- secretaris-generaal Antonio Guterres (zie ook RVD-persbericht nummer 220). In het gesprek met de Kamercommissie geeft Koningin Máxima een inhoudelijke toelichting op het onderwerp inclusieve financiering en haar werkwijze.

In 2015 heeft Koningin Máxima bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de 70ste AVVN en de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN een briefing gegeven over haar VN-werkzaamheden aan Nederlandse media. In New York vond eenzelfde briefing plaats bij de Verenigde Naties voor VN-correspondenten. Daarnaast staat Koningin Maxima tijdens haar VN-landenbezoeken en andere VN-activiteiten regelmatig Nederlandse, nationale en internationale media te woord over het onderwerp ‘inclusieve financiering voor ontwikkeling’. 

RVD, nr. 228

Hoort bij