Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marechaussee

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 2 oktober 2018 een werkbezoek gebracht aan de door de Koninklijke Marechaussee georganiseerde EU Police Services Training (EUPST) op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Centraal tijdens het bezoek stond de internationale samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en andere politie- en gendarmerieorganisaties en een nieuwe manier van internationaal politieoptreden.

Beeld: ©ANP / Robin Utrecht
Koning WIllem-Alexander brengt een werkbezoek aan de Lodewijk van Nassau Kazerne in Zoutkamp.

Bij aanvang van zijn bezoek werd Koning Willem-Alexander ontvangen door de Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Van den Brink en door de leider van de oefening, kolonel Keijer. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de Marechaussee werd gesproken over het EUPST-programma en over de doelstellingen van training. Sinds september 2015 is de Koninklijke Marechaussee voorzitter van het consortium van de EUPST, dat 17 partners uit 13 (Europese) landen telt.

De training versterkt de internationale politievaardigheden van politiemensen die bijdragen aan het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, zowel in EU-lidstaten als daarbuiten. Ook richt het programma zich op standaardisatie van de politieprocessen om gezamenlijke inzet te optimaliseren. Het EUPST bestaat uit oefeningen, een academisch deel en een trainingsprogramma in Afrika. Deelnemers zijn politiemensen vanuit de hele wereld die participeren in civiele crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Afrikaanse Unie.

Aansluitend aan de uitleg over de EUPST werd een bezoek gebracht aan het oefendorp Marnehuizen. Hier trainen ruim 200 deelnemers gedurende twee weken in een realistisch scenario waarin internationale politie-eenheden onder druk moeten samenwerken. Zij moeten het hoofd bieden aan een veelheid van crises in een fictief land: van sociale instabiliteit en humanitaire rampen tot moordonderzoeken en hooliganisme. De Koning woonde een deel van de oefening bij en sprak met een aantal deelnemers over hun ervaringen.

RVD, nr. 230