Koning met minister Ollongren op werkbezoek in Utrechtse wijken Veemarkt en Overvecht

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 17 oktober 2018 samen met vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ollongren een werkbezoek gebracht aan de Utrechtse wijken Veemarkt en Overvecht. Namens de gemeente Utrecht werden zij ontvangen door de wethouders Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Lot van Hooijdonk (Energie). Het werkbezoek stond in het teken van twee belangrijke thema’s uit de portefeuille van de minister: woningbouw in het licht van de krapte op de woningmarkt en energietransitie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Bij beide onderwerpen was er speciale aandacht voor de betrokkenheid van bewoners.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin Lonkhuijsen
De Koning en minister Ollongren tijdens een werkbezoek aan de Utrechtse wijken Veemarkt en Overvecht.

Eerst werd een bezoek gebracht aan de wijk Veemarkt, een in aanbouw zijnde compacte stadswijk met ongeveer 750 woningen. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste blokken. Veemarkt is een gemengde wijk met een mix van sociale huur, middeldure huur en koop. Er wordt veel waarde gehecht aan duurzaamheid, evenals aan zeggenschap van de bewoners bij het ontwerp van hun woning en de wijk.

Koning Willem-Alexander en minister Ollongren spraken in het buurtcafé Voorveldse Hof van zorginstelling AxionContinu met bestuurders van de gemeente, woningcorporatie en ontwikkelaars over de woningbouwopgave en het oplossen van knelpunten bij het realiseren daarvan. Daarna maakten zij een wandeling door de wijk.

Tijdens de wandeling ontmoetten zij bouwvakkers en bewoners. Met bewoners werd gesproken over dilemma’s bij het vinden van een goede en betaalbare woning in de stad. Met bouwvakkers en een opzichter ging het gesprek over de gevolgen van personeelstekort in de bouw bij het streven naar een snellere woningproductie. Jaarlijks zijn in heel Nederland 75.000 woningen nodig en de productie moet dringend omhoog. Het kabinet is daarom bezig met afspraken maken in de regio’s waar de druk het hoogste is om dit te kunnen realiseren. De woningbehoefte in Utrecht is groot: tot 2040 gaat het om 60 duizend woningen, in de gehele regio is het 104 duizend woningen.

Aan bod kwam ook het project ‘de Deeltuin’, dat werkt volgens het concept van de deeleconomie. Een voorziening waarbij bewoners zaken delen als bijvoorbeeld gereedschap, fiets, auto et cetera. Ook ‘de Smaaktuin’, een gezamenlijk binnenhof waar alle omringende bewoners gebruik van kunnen maken, was onderwerp van gesprek. Daarbij werd ook ingegaan op bewonersparticipatie.

Het tweede deel van het werkbezoek was in de wijk Overvecht, een flatwijk uit de jaren zestig. Hier stond de energietransitie in de gebouwde omgeving centraal. Utrecht wil de wijk Overvecht-Noord, met ca 17.000 bewoners, in 2030 volledig aardgasvrij hebben gemaakt, in lijn met de ambities uit het regeerakkoord. Gemeente, woningcorporaties, energiebedrijven en netbeheerder werken hier samen aan. Overvecht-Noord is gekozen omdat het grootste deel van de gasleidingen aan het einde van de levensduur is en er toch al grote renovatieprojecten lopen aan diverse woonblokken. De wijk is door de minister van BZK geselecteerd als ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ en krijgt daarvoor een financiële bijdrage van het Rijk. Overvecht is een van de 27 Nederlandse wijken die dienen als proeftuin voor aardgasvrije wijken.

De Koning en de minister bezochten aan de Camera Obscuradreef een voorbeeldwoning die energieneutraal is gemaakt door isolatie, warmtepompen en warmteterugwinning. Huurders kunnen in de voorbeeldwoningen op proef wonen. Inmiddels worden nog eens veertig woningen energieneutraal gemaakt. Daarna ging men te voet naar de nabijgelegen energieleverende flat aan de Henriëttedreef, waar een systeem wordt getest om hoogbouwflats zelf energie te laten opwekken met zonnepanelen en warmtepompen langs de gevel en een windturbine op het dak. Er wordt gevolgd hoe de energieprestaties in de praktijk zijn en of de bewoners er prettig wonen.

Tenslotte bezochten de Koning en minister Ollongren een voorbeeldkoopwoning aan de Costaricadreef in Overvecht-Noord en spraken met betrokkenen over de ‘proeftuin  aardgasvrije wijk’, waarin 300 koopwoningen voor 2022 van het aardgas af gaan. Deze koopwoning is aardgasvrij en heeft een volledig elektrische warmtevoorziening. Huiseigenaren die dat ook willen kunnen hier terecht voor advies, informatie en workshops. Er vond een gesprek plaats met bewoners over aardgasvrij wonen, waarbij ook zorgen van huiseigenaren over kosten en de verbouwing aan de orde kwamen.

Het bezoek met minister Ollongren is het tweede werkbezoek in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

RVD, nr. 245