Koning met minister Bijleveld op werkbezoek bij Van Ghentkazerne in Rotterdam

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 23 januari 2019 samen met minister van Defensie Bijleveld een werkbezoek gebracht aan de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Het werkbezoek stond in het teken van veiligheid en de vernieuwde gedragscode van Defensie.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Mediacentrum Defensie / Louis Meulstee
De Koning brengt samen met minister van Defensie Bijleveld een werkbezoek aan de Van Ghentkazerne.

Het bezoek begon met een gesprek van de Koning en de minister met medewerkers van alle rangen en standen binnen Defensie over het thema veiligheid. In januari 2018 nam minister Bijleveld het rapport van de commissie Van der Veer in ontvangst, waarin concrete aanbevelingen werden gedaan om de veiligheid en het lerend vermogen van Defensie te verbeteren. De minister heeft de aanbevelingen overgenomen en uitgewerkt in een plan van aanpak, bestaande uit veertig concrete maatregelen die de veiligheid bij de krijgsmacht gaan versterken. De komende vier jaar investeert Defensie 75 miljoen euro om deze maatregelen bij alle defensieonderdelen uit te voeren. Met de Koning werd onder andere gesproken over welke stappen worden gezet en hoe medewerkers dat ervaren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Mediacentrum Defensie / Louis Meulstee
De Koning en minister Bijleveld spreken met medewerkers van alle rangen en standen binnen Defensie over het thema veiligheid.

Na het gesprek volgde een rondleiding over de kazerne, waarbij zowel oude als nieuwe legeringsgebouwen werden bezocht. De nieuwbouw past binnen de manier waarop Defensie invulling geeft aan een (sociaal) veilige werkomgeving. In oktober 2018 verscheen het rapport van de commissie Giebels, die onderzoek heeft gedaan naar de sociaal veilige werkomgeving bij Defensie. Het rapport beveelt onder meer aan om maatregelen te nemen ter bevordering van een meer op diversiteit, transparantie en tegenspraak gerichte cultuur.

De minister heeft de aanbevelingen overgenomen en omgezet in een nieuwe gedragscode. Deze gedragscode is in samenspraak met de medewerkers vanuit de gehele defensieorganisatie ontwikkeld. Afsluitend spraken de Koning en minister Bijleveld met medewerkers die actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe gedragscode Defensie.

Het bezoek met minister Bijleveld is het vierde werkbezoek in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

RVD, nr. 12