Koning en minister Koolmees (SZW) brengen werkbezoek in kader van inburgeringsstelsel

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 5 februari samen met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een werkbezoek gebracht aan de gemeente Haarlem. Het onderwerp van het werkbezoek was het nieuwe inburgeringsstelsel. De Koning en de minister werden ontvangen door burgemeester Wienen en wethouder Sociale Zaken Roduner. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
De Koning bezoekt de gemeente Haarlem samen met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het onderwerp van het werkbezoek is het nieuwe inburgeringsstelsel.

In juli 2018 heeft minister Koolmees de Kamer geïnformeerd over de contouren van het nieuwe inburgeringsstelsel. Doel van het nieuwe inburgeringsstelsel is om iedereen mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Gemeenten gaan inburgeraars daarbij activeren en begeleiden.

De gemeente Haarlem loopt voorop met de begeleiding bij inburgering en participatie en heeft de afgelopen twee jaar actief meegedacht over het nieuwe stelsel. Burgemeester Wienen is voorzitter van de VNG-commissie Asiel en Integratie. In de aanpak van Haarlem worden statushouders onder de 30 jaar zoveel mogelijk naar onderwijs geleid, boven de 30 jaar wordt ingezet op re-integratie. De bedoeling is dat statushouders zo snel mogelijk naast hun inburgering participeren door werk, vrijwilligerswerk of een taalstage.

In Haarlem voerden de Koning en de minister eerst gesprekken in stadskantoor Raakspoort. Het eerste gesprek ging over de rol van de gemeente bij de inburgering en vooral bij het aan het werk helpen van statushouders (traject ‘aan de slag’). Het tweede gesprek was met statushouders en hun klantmanagers.

Daarna werd het bedrijf ‘Zandbergen Vleeswaren’ bezocht. Dit bedrijf zet zich al een paar jaar actief in om statushouders te werven, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn er 40 statushouders aan de slag. Zij krijgen naast het werk taallessen. Het bedrijf is van plan om een slagersvakopleiding te verbinden aan het bedrijf, om de statushouders ook een opleiding te kunnen bieden. De Koning en de minister spraken er onder meer met statushouders over hun werk en hun ervaringen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander en minister Koolmees bezoeken het bedrijf ‘Zandbergen Vleeswaren’. Dit bedrijf zet zich al een paar jaar actief in om statushouders te werven.

Het bezoek met minister Koolmees is het vijfde werkbezoek in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

RVD, nr. 24