Koning bezoekt project Samen Sterk voor gezinsondersteuning door vrijwilligers

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag 29 maart in Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan het project Samen Sterk, een samenwerking tussen Stichting Jong Perspectief en Humanitas Zoetermeer. Samen Sterk zet zich in voor gezinnen die in complexe situaties ondersteuning nodig hebben van vrijwilligers. De Koning bracht het bezoek in zijn hoedanigheid als beschermheer van het Oranje Fonds.

De Koning in gesprek met vrijwilligers die gezinnen ondersteunen over hun uitdagingen en samenwerking met mensen van professionele organisaties.

Het project Samen Sterk zorgt ervoor dat ouders even ontlast worden in de opvoeding en dat kinderen een maatje krijgen die ze een steuntje in de rug biedt en de aandacht geeft die ze thuis missen. In complexe gezinssituaties is hulp op maat cruciaal, omdat het kind vaak andere behoeftes heeft dan de ouders. De inzet van vrijwilligers richt zich op het voorkomen van zwaardere vormen van hulpverlening en uithuisplaatsing.

Op wachtlijsten staan steeds vaker kinderen en gezinnen waarbij men twijfelt of de situatie niet te complex is voor een vrijwilliger. Binnen het project wordt bekeken waar vrijwilligers en professionele zorg elkaar kunnen aanvullen. Om diverse vrijwilligers te kunnen inzetten wordt  samengewerkt met Vitalis, betrokken bij het begeleiden van kinderen, en Jeugdformaat, een organisatie die hulp biedt bij opvoeden.Koning Willem-Alexander ontmoette de initiatiefnemers van Samen Sterk en sprak met hen onder meer over de aanpak, de uitdagingen en de ambities voor de toekomst. Aansluitend sprak hij met vrijwilligers die gezinnen ondersteunen over hun uitdagingen en samenwerking met mensen van professionele zorgorganisaties. Ook ging de Koning in gesprek met een aantal deelnemende gezinnen over de impact die het project op hun leven heeft en hoe belangrijk de vrijwilligers voor hen zijn.

Groepsfoto met onder anderen vrijwilligers en initiatiefnemers van Samen Sterk.

Samen Sterk is deelnemer aan het Oranje Fonds programma Vrijwillige zorg in het gezin, dat gericht is op kwetsbare kinderen en jongeren. Het fonds wil hiermee bijdragen aan een kwalitatief goed en passend aanbod van vrijwillige zorg als aanvulling op professionele zorg voor de jeugd.
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

RVD, nr. 70

Koning Willem-Alexander spreekt met de initiatiefnemers van Samen Sterk.