Koningin Máxima bezoekt Pakistan voor toegang tot financiële diensten

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van maandag 25 tot en met woensdag 27 november Pakistan in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Zij bespreekt de voortgang van toegang tot financiële diensten om de economische positie van de inwoners van het land te verbeteren.

Koningin Máxima bezoekt van maandag 25 tot en met woensdag 27 november Pakistan. Dit doet zij in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Koningin Máxima bezoekt Pakistan op uitnodiging van de regering. Het is een vervolg op het VN bezoek van februari 2016 (RVD-persbericht nr. 24, 2016). Inmiddels heeft 21% van de volwassenen in Pakistan een bankrekening,  in 2014 was dit 13% (Global Findex). Ondanks deze toename hebben nog altijd 99 miljoen Pakistani geen toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen of digitale betaalmethoden. Dit beperkt hen in hun kansen op ontwikkeling. Het gaat met name om mensen in armoedesituaties, vrouwen, kleine bedrijven en mensen in afgelegen landbouwgebieden.

Koningin Máxima richt zich onder meer op het belang van financiële diensten voor vrouwen. Slechts 7% van hen heeft een bankrekening. Dataverzameling op basis van geslacht is nodig om inzicht te krijgen in hun specifieke behoeften wat betreft toegang en gebruik. Een andere manier om meer mensen te laten aansluiten is het digitaliseren van overheidsbetalingen zoals sociale uitkeringen. Daarnaast biedt ‘fintech’ grote mogelijkheden voor eenvoudig bankieren, bijvoorbeeld via een mobiele telefoon. Om dit veilig en efficiënt te kunnen doen is ook aanpassing van regelgeving nodig voor waarborging van onder meer privacy.

Koningin Máxima heeft in Islamabad gesprekken met onder meer internationale ontwikkelingspartners, vertegenwoordigers uit de fintech sector, gouverneur Reza Baqir van de State Bank of Pakistan, Abdul Hafeez Shaikh, adviseur financiën van de minister-president en Usman Mubin, voorzitter van de Nationale Database en Registratie Autoriteit (NADRA). Ook zijn er gesprekken voorzien met president Arif Alvi en minister-president Imran Khan.

Koningin Máxima is verder aanwezig bij de lancering van de ‘Micropayments Gateway’. Dit is een initiatief van de centrale bank om de kosten van kleine betalingen te verminderen om het digitale betalingsverkeer te stimuleren, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties, Daarnaast brengt zij een veldbezoek aan een project dat is ontwikkeld binnen het CEO Partnership for Economic Inclusion (CEOP). Het CEOP is een informeel samenwerkingsverband van tien internationale bedrijven uit verschillende sectoren om de toegang tot financiële diensten te verbeteren en het marktpotentieel te vergroten. Zij kwamen in januari 2018 op uitnodiging van Koningin Máxima voor het eerst bijeen tijdens het World Economic Forum in Davos. In Lahore bezoekt Koningin Máxima enkele projecten die gericht zijn op digitale financiële diensten die onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemers. 

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de VN wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten.

RVD, nr. 279