Koning en minister Knops bezoeken Venlo voor een werkbezoek over kansen voor de grensregio en over digitaal meedoen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bracht samen met minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dinsdagochtend 26 november een werkbezoek aan Fontys Venlo en de bibliotheek in Venlo. Het bezoek stond in het teken van samenwerking tussen Duitsland en Nederland in de grensregio en digitaal meedoen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van BZK / Kick Smeets
Koning Willem-Alexander brengt met minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan Fontys Venlo en de bibliotheek in Venlo. Het bezoek staat in het teken van samenwerking tussen Duitsland en Nederland in de grensregio en digitaal meedoen.

De Koning en minister spraken bij Fontys Venlo met bestuurders, directeuren, ondernemers en studenten over de betekenis van onderzoek en onderwijs voor de grensregio Limburg-Niederrhein. Er werd een toelichting gegeven op een aantal grensoverschrijdende projecten en initiatieven die de Duits-Nederlandse economische samenwerking in de regio versterken. Binnen het project LOGwear wordt onderzoek gedaan naar draagbare elektronische apparaten (wearables) zoals armcomputers, ringscanners en brillen met hololens die het logistieke proces van de MKB-ondernemer kunnen verbeteren. Ook werd er gesproken met deelnemers aan het High Potentials Crossing Borders Project. Dit project laat studenten kennismaken met de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de daar gevestigde bedrijven. Via mentoren worden bedrijven en organisaties aan weerszijden van de grens gekoppeld aan studenten.

Het tweede deel van het werkbezoek vond plaats in de Bibliotheek Venlo. Hier spraken de Koning en minister met docenten en leerlingen van het Valuascollege, een middelbare school die een voortrekker is in het taalonderwijs Duits. Daarna werd aandacht besteed aan de inspanningen van het ministerie van BZK, bibliotheken en publieke dienstverleners om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid. De Bibliotheek Venlo is één van de 15 Informatiepunten Digitale Overheid. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes en nog veel meer. Doel is ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Door het gratis aanbieden van cursussen worden mensen geholpen in het aanleren van digitale vaardigheden.

Het bezoek met minister Knops is de veertiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.  

RVD, nr. 287