Koning bezoekt organisaties voor openbaar en publiek vervoer Groningen en Drenthe

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 3 december een werkbezoek gebracht aan het OV-Bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe in Assen. Het werkbezoek vond plaats ter voorbereiding op de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari 2020. Naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving representeren, worden ook specifiek vertegenwoordigers uit het openbaar vervoer uitgenodigd.

Beeld: ©OV-Bureau Groningen Drenthe / Lyuda Stinissen
De Koning spreekt met medewerkers over duurzaam openbaar vervoer tijdens een rit met een waterstofbus door het centrum van Assen.

Koning Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden over de samenwerking met vervoerders om het openbaar vervoer en het publiek vervoer te organiseren. Tijdens een rondleiding kreeg de Koning onder andere uitleg over hoe dynamische reisinformatie als open data wordt ingezet om de dienstverlening te verbeteren. Ook ging de Koning in gesprek over de ontwikkeling van een app voor alle Groningse en Drentse reizigers, waarmee zij zelf een reis kunnen plannen, boeken en betalen. De Koning sprak daarnaast met medewerkers van beide organisaties over duurzaam openbaar vervoer tijdens een rit met  een waterstofbus door het centrum van Assen. Vanaf december 2019 is het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe bijna geheel emissievrij. Er worden verschillende typen volledig elektrische bussen ingezet en er rijden streekbussen op waterstof. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met reizigers over de beleving van het openbaar vervoer en het publiek vervoer en over wat zij merken van de samenwerking tussen vervoerders en overheden.

Beeld: ©OV-Bureau Groningen Drenthe / Lyuda Stinissen
Koning Willem-Alexander tijdens het werkbezoek aan het OV-Bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, beheert en organiseert het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. Samen met vervoerders, wegbeheerders, provincies en het Rijk werkt het OV-bureau aan goede aansluitingen op andere typen openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardige op- en overstappunten en de bereikbaarheid van nieuwe voorzieningen. Publiek Vervoer Groningen Drenthe organiseert het publiek vervoer voor doelgroepen zoals leerlingen, mensen die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen en medewerkers van sociale werkplaatsen. In deze samenwerkingsorganisatie werken alle gemeenten uit beide provincies aan onder andere hubs waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel, buurtbussen en buurttaxi’s.

De twee OV-organisaties werken nauw met elkaar samen aan een compleet vervoersnetwerk waarbij reizigers gebruik kunnen maken van de bus, de trein en de hubs.

RVD, nr. 296

Beeld: ©OV-Bureau Groningen Drenthe / Lyuda Stinissen
Tijdens een rondleiding krijgt de Koning onder andere uitleg over hoe dynamische reisinformatie als open data wordt ingezet om de dienstverlening te verbeteren.