Koningin Máxima bezoekt woonvoorziening voor gehandicapten in Den Haag

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 14 mei een bezoek gebracht aan woonzorglocatie Drentheplantsoen voor licht-verstandelijk gehandicapten van stichting Middin in Den Haag.  Zij hoorde er hoe de organisatie zorg en ondersteuning biedt met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.

Middin biedt met circa 3.300 medewerkers ondersteuning en zorg in Zuid-Holland op woonlocaties, activiteitencentra, op school of aan huis aan zo’n 5.700 cliënten met een verstandelijke beperking. Drentheplantsoen in Den Haag bestaat uit 25 appartementen in vijf flatgebouwen. Er wonen 41 cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. Zij krijgen op afspraak ondersteuning. In een van de flats overnachten de begeleiders van de slaapdienst. In deze flat is ook het trefpunt gevestigd. Dat is er voor alle cliënten uit deze vijf flatgebouwen, maar ook voor cliënten uit de buurt en voor wijkbewoners.

Koningin Máxima ging in gesprek met familieleden en met leden van de cliëntenraad over hoe het contact met de cliënten momenteel plaatsvindt en wat dat voor hen betekent. In een tweede gesprek ging een aantal begeleiders van de bewoners dieper in op de impact van de coronamaatregelen voor de bewoners en de medewerkers van deze locatie.

Tot slot sprak de Koningin met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Middin en leden van de Middin-brede stuurgroep COVID-19. Zij vormen tezamen het crisisteam dat de afgelopen weken beslissingen nam over maatregelen en aanpassingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de bewoners en begeleiders zo veel mogelijk te beschermen. Op elke locatie van Middin wordt maatwerk geleverd, gezien de grote diversiteit aan woonvormen en zorgvraag van de cliënten.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

RVD, nr. 80