Koning bezoekt station Utrecht Centraal en NS

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 29 mei een werkbezoek gebracht aan station Utrecht Centraal en NS. Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronapandemie op het openbaar vervoer.

De Koning ging in gesprek met onder andere chauffeurs, machinisten en sociale veiligheidsmedewerkers van verschillende organisaties voor tram-, bus- en treinvervoer. De medewerkers vertelden over de voorbereidingen op de start van de reguliere dienstregeling en over de uitdagingen van de coronamaatregelen voor hun werkzaamheden. Ook sprak Koning Willem-Alexander met bestuurders en directieleden van NS en de stationsmanager van Utrecht Centraal over de gevolgen van de coronacrisis voor de dienstregeling, de reizigersaantallen, het bereikbaar houden van Nederland in coronatijd en voor de voorzieningen op de stations. Tot slot sprak de Koning met vertegenwoordigers van organisaties voor openbaar vervoer, overheid, bedrijfsleven, reizigersorganisaties en van het hoger onderwijs. In dit rondetafelgesprek zijn onder meer de opgaven voor het openbaar vervoer voor de komende periode besproken en kwamen het huidige en toekomstige reizigersgedrag en het aanpassen van de OV-sector aan de nieuwe werkelijkheid aan bod.  

NS neemt maatregelen in de treinen en op de stations om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanaf 2 juni kunnen reizigers weer grotendeels van de reguliere dienstregeling gebruik maken, maar alleen voor noodzakelijke reizen. Om verantwoord reizen mogelijk te maken is in de treinen ongeveer 50% van de stoelen beschikbaar.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

RVD, nr. 92