Koningin Máxima ontmoet vitale sectoren in Nijmegen

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 4 juni een werkbezoek gebracht aan een supermarkt en een afvalbedrijf in Nijmegen. Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronapandemie op vitale sectoren.

Vitale beroepen en sectoren zijn door de Rijksoverheid aangemerkte cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de uitbraak van COVID-19. Terwijl sommige sectoren op de voorgrond staan, opereren andere vitale beroepen meer op de achtergrond, zoals supermarktmedewerkers, afvalbeheerders en schoonmakers. Deze sectoren hebben sinds de afkondiging van de maatregelen in maart acuut moeten experimenteren met manieren om in hun werk verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Andere bedrijven hebben van deze kennis kunnen profiteren. Vaak hebben vitale sectoren in de afgelopen maanden te maken gehad met een verhoogde vraag naar hun diensten en dus met een hogere werkdruk. Het ziekteverzuim was desondanks laag.

Koningin Máxima bezocht in Nijmegen-Fenikshof supermarkt Jumbo om van vakkenvullers, kassamedewerkers en medewerkers van de versafdeling te horen hoe zij hun werk de afgelopen tijd hebben ervaren. Tijdens een rondgang door de winkel hoorde zij welke wijzigingen men in alle Nederlandse supermarkten sinds half maart heeft doorgevoerd om de voedselvoorziening en de gezondheid van personeel en klanten te kunnen waarborgen. Daarnaast vertelden medewerkers over hamsterwoede, nieuwe druktepieken en veranderde werkzaamheden.

Vervolgens bezocht Koningin Máxima afvalbedrijf Dar in Nijmegen. Een rondleiding over de milieustraat gaf inzicht in het afvalbeheer en het integraal beheer van de openbare ruimte. Medewerkers van de afvalinzameling, reiniging en het groenbeheer vertelden over hun omgang met de verhoogde volumes aan afval van particulieren, de werkdruk, de lange wachtrijen voor de milieustraat en de extra hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die zijn ingesteld. Afsluitend sprak Koningin Máxima met Dar en andere vitale beroepsgroepen zoals de bedrijfsschoonmaak en de pakketbezorgers over aanpassingen in hun werk tijdens de coronapandemie.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

RVD, nr. 96