Koning bezoekt Buitengewoon Opsporingsambtenaren in Leiden

Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 15 juni een werkbezoek gebracht aan Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) van team Handhaving gemeente Leiden, en politiemensen met wie de BOA’s nauw samenwerken.

De BOA’s zijn in dienst van de gemeentelijk overheid en richten zich op leefbaarheid. Zij werken aan een schone, bereikbare, leefbare en veilige stad. Ze controleren of mensen zich aan de regels houden en handhaven indien nodig op overtredingen. Naast het reguliere werk houden zij zich sinds de uitbraak van COVID-19 ook intensief bezig met het handhaven van de coronamaatregelen, zoals het toezicht op het afstand houden,  terrasvergunningen en crowd management in de binnenstad. In de gemeente Leiden werken ongeveer vijftig BOA’s. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in communicatie met inwoners en ondernemers en een betere samenwerking met politie.

Tijdens het bezoek kreeg Koning Willem-Alexander in het nieuwe stadskantoor uitleg in de werkruimten van de BOA’s en sprak hij met het team Handhaving over de impact van de coronamaatregelen op de dagelijkse werkzaamheden. Aansluitend volgde een korte stadswandeling waarbij verschillende dienstdoende BOA’s ter plaatse uitleg gaven over hun ervaringen in de praktijk.

Ook was er een gesprek met de samenwerkingspartners van het team Handhaving, waaronder politie, vergunningverleners en ondernemers.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

RVD, nr. 106