Koning bezoekt akkerbouwbedrijf in Abbenbroek

Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 3 juli een werkbezoek gebracht aan Van der Poel Loonbedrijf & Akkerbouw in Abbenbroek. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op de land- en tuinbouwsector.

Koning Willem-Alexander sprak met de eigenaren van het bedrijf over hoe zij de coronacrisis het hoofd proberen te bieden. Tijdens een rondleiding op de boerderij zag de Koning onder meer de voorraden aardappels van het boerenbedrijf die zijn blijven liggen door het wegvallen van de afzetmarkt. Daarna ging Koning Willem-Alexander in gesprek met agrariërs en LTO Nederland over de gevolgen van de coronapandemie op de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De impact van de coronacrisis is niet eenduidig. Sommige bedrijven hebben de afzet van hun producten grotendeels zien wegvallen door de sluiting van de horeca terwijl andere bedrijven een toename aan vraag vanuit de supermarkten zagen. Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander met diverse betrokkenen over de toekomst van de landbouwsector na corona. Ook werd gesproken over de invloed van veranderingen in het gedrag van consumenten op de productie en de afzetmarkt van akkerbouwers.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

RVD, nr. 124