Koning bezoekt vliegbasis Volkel voor inzet F-16 en trainingsmissie

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 9 juli een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Volkel in de provincie Noord-Brabant. Het bezoek stond in het teken van de inzet van F-16 jachtvliegtuigen zowel in Nederland als internationaal. Om inzicht te krijgen in het proces rondom een F-16 vlucht nam de Koning deel aan een reguliere trainingsmissie.

Vliegbasis Volkel is samen met vliegbasis Leeuwarden één van de twee ‘Main Operating Bases’ van de Koninklijke Luchtmacht. De belangrijkste taak van deze bases is het verlenen van luchtsteun en luchtverdediging. Tot 31 december 2016 bewaakte Nederland alleen het eigen luchtruim. Sinds 1 januari 2017 bewaken België en Nederland afwisselend elkaars luchtruimen en dat van Luxemburg. Hiervoor staan continu twee F-16 jachtvliegtuigen paraat die in het geval van een dreiging direct kunnen opstijgen. Deze hoge staat van paraatheid heet ‘Quick Reaction Alert’. Op internationaal niveau zijn de F-16 jachtvliegtuigen en het personeel van de vliegbasis ingezet in diverse missies, bijvoorbeeld in Afghanistan, voormalig Joegoslavië en het Midden-Oosten.

De Koning begon zijn werkbezoek met een briefing ter voorbereiding op de trainingsmissie, waaraan hij vervolgens deelnam. Na afloop was er een debriefing met samen met de betrokken vliegers. De Commandant Luchtstrijdkrachten en de commandant van vliegbasis Volkel waren hier ook bij aanwezig. Naast de evaluatie van de trainingsmissie werd ook gesproken over de taak en toekomst van de F-16. Deze blijft naar verwachting tot 2024 operationeel. Daarnaast bereidt de vliegbasis zich voor op de komst van de opvolger van de F-16, de F-35A Lightning II (F-35). Dit nieuwe jachtvliegtuig wordt in 2022 op Volkel verwacht. Het toestel maakt deel uit van de zogeheten 'Vijfde Generatie Luchtmacht' om in te kunnen spelen op de continue veranderingen in de mondiale veiligheidssituatie. Op 6 november 2019 bracht de Koning een werkbezoek aan vliegbasis Leeuwarden waar sinds 31 oktober 2019 de eerste F-35 gestationeerd is (RVD-bericht 2019, nummer 269).

RVD, nr. 130