Koning bezoekt luchthaven Schiphol

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 4 september een werkbezoek gebracht aan Schiphol. Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronacrisis op de luchthaven en de medewerkers.

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn werkbezoek met verschillende medewerkers die op Schiphol werkzaam zijn gesproken over hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren en welke verwachtingen zij voor de toekomst hebben. Zo sprak hij onder andere met een taxichauffeur over de afname van het aantal ritten en de hygiënemaatregelen die zijn genomen om het taxivervoer door te kunnen laten gaan. De Koning sprak ook met een beveiligingsmedewerker en een medewerker van de bagageafhandeling over hoe hun werk veranderd is door COVID-19. Tijdens een gesprek met medewerkers in ondersteunende functies, zoals schoonmakers en medewerkers die in de terminal reizigers begeleiden, is gesproken over de maatregelen die zijn genomen om veilig op Schiphol te kunnen werken. Tot slot sprak de Koning met een cateringmedewerker en medewerkers die de afhandeling van vliegtuigen en vracht verzorgen, over hoe zij hun werk de afgelopen maanden hebben ervaren. 

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote impact op de luchtvaartsector en daarmee ook op de luchthaven Schiphol. Voor 2020 verwacht Schiphol een aanzienlijke afname in aantallen passagiers en vluchten. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn onzeker en hangen af van de ontwikkelingen in het kader van COVID-19  en het gedrag van passagiers en bedrijven. Om veilig en verantwoord te kunnen blijven reizen, heeft Schiphol maatregelen genomen op het gebied van onder andere veiligheid, hygiëne en informatievoorziening aan passagiers.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

RVD, nr. 148