Koning op werkbezoek in het kader van Arnhemse aanpak drugscriminaliteit

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 10 september een werkbezoek gebracht aan Arnhem. Het bezoek stond in het teken van de bestrijding en preventie van drugscriminaliteit onder jongeren.

De Koning ontmoette in het stadhuis van Arnhem burgemeester Marcouch en vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, het Openbaar Ministerie en de politie. Zij spraken over de gezamenlijke aanpak om nieuwe aanwas van jonge drugscriminelen tegen te gaan en om drugsgebruik en drugshandel te voorkomen. Tijdens een bezoek aan een vmbo-school ging de Koning met directieleden, docenten en een conciërge in gesprek over de drugsproblematiek op scholen en het creëren van een veilige leerwerkomgeving. Met leerlingen sprak Koning Willem-Alexander over de gevaren van verslavingen en de beschikbaarheid van drugs in de omgeving van hun school.

Het werkbezoek werd afgesloten bij Presikhaaf University, een plek waar jongeren die thuis weinig structuur kennen worden geholpen met hun huiswerk en mee kunnen doen aan onder andere sport- en wijkactiviteiten. De Koning sprak met de initiatiefnemers over de betekenis van positieve rolmodellen en het belang van vertrouwenspersonen die de kwetsbare jongeren niet loslaten. Bij dit gesprek sloten ook buddy’s aan die leerlingen en hun ouders begeleiden bij een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school. Afsluitend volgde een gesprek met moeders uit de wijk Presikhaaf over hun zorgen rond het opgroeien van jongeren op een plek waar zij gemakkelijk in aanraking komen met criminaliteit.

De gemeente Arnhem richt zich bij de aanpak van drugscriminaliteit in het bijzonder op jongeren en wil zo voorkomen dat een nieuwe generatie criminelen in de drugshandel belandt. Samen met de provincie, justitie, politie en het sociale domein wordt gewerkt aan onder meer ‘streetwise’ toezicht op straat en een team van specialisten dat risicojeugd thuis en op school kan begeleiden. Ook komt er een opsporingsteam dat jeugdige drugscriminelen aanpakt die op weg zijn naar een zware criminele carrière.

RVD, nr. 156