Koning bezoekt Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 7 oktober een bezoek gebracht aan het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee in Huis ter Heide. Tijdens het bezoek was er aandacht voor zogenoemd Informatie Gestuurd Optreden en de centrale aansturing van de operaties vanuit het operatiecentrum. Ook kwam de inzet van de marechaussee tijdens de uitbraak van het coronavirus aan bod.

De Koning kreeg aan de hand van een actuele casus, de recente verhuizing van De Nederlandsche Bank onder leiding van de marechaussee, een toelichting op het plannings- en sturingsproces. Door middel van virtual reality werd daarnaast aan de Koning de werking van het operatiecentrum gedemonstreerd. In de meldkamer kreeg de Koning vervolgens te zien hoe de marechaussee handelt op het moment dat reguliere processen dreigen te worden verstoord. Aansluitend sprak de Koning met diverse medewerkers over hun ervaringen met informatiegestuurd optreden en het operatiecentrum.

Het Landelijk Tactisch Commando is het operationele hoofdkwartier van de Koninklijke Marechaussee. Het commando verzamelt en analyseert informatie die belangrijk is voor de uitvoering van marechausseetaken en op basis waarvan de brigades worden ingezet. Het is in 2016 opgericht om goed in te kunnen spelen op de toenemende dreiging van (grensoverschrijdende) criminaliteit, terrorisme en illegale migratie.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

RVD, nr. 190