Koningin Máxima bij start MuziekopleidersAkkoord

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, woensdagavond 7 oktober de start bijgewoond van het MuziekopleidersAkkoord. In dit akkoord spreken de conservatoria en pabo’s in Nederland een landelijke samenwerking af voor twaalf jaar. Het doel is toe te werken naar duurzaam en kwalitatief goed muziekonderwijs in de lerarenopleidingen, waardoor de leerkrachten en vakleerkrachten van de toekomst goed toegerust zijn om muziekonderwijs te geven in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats in TivoliVredenburg in Utrecht, met een live stream voor online aanwezigen en een beperkt gezelschap in de zaal.

Tijdens de bijeenkomst spraken bestuurders van onder meer conservatoria en pabo’s over het belang van het akkoord voor de langere termijn. Singer-songwriters Ilse Delange en Hannah Mae en winnaar van het Prinses Christina Concours 2020, Matthijs van Delft, vertelden over de rol die muziek speelde in hun basisschooltijd. Vervolgens spraken verschillende partijen die betrokken zijn bij het MuziekopleidersAkkoord over duurzaamheid en kwaliteit van muziekonderwijs.

Tenslotte onthulde Koningin Máxima een videoprojectie op de gevel van TivoliVredenburg, van de online campagne IK BEN VOOR #meermuziekindeklas, waarbij muzikale jeugdfoto’s uit de basisschooltijd worden gepost.

Het MuziekopleidersAkkoord is een samenwerking van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), het Netwerk Muziek (netwerk van conservatoriumdirecteuren), Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP), Opleidersoverleg Opleiding Docent Muziek (O2DM) en Méér Muziek in de Klas. Zevenendertig partijen doen mee, waaronder de PO-Raad, Nederlandse Vereniging van Orkesten en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals.

Tijdens het programma zijn de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

RVD, nr. 192