Koning brengt online werkbezoek aan platform ‘Musea Bekennen Kleur’

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 10 november een digitaal werkbezoek gebracht aan ‘Musea Bekennen Kleur’, een samenwerkingsverband van 31 musea en erfgoedinstellingen. De organisaties werken gezamenlijk aan het verankeren van diversiteit en inclusie in hun dagelijkse praktijk, toegespitst op programmering, publiek, personeel en partners.

De Koning sprak met vijf initiatiefnemers en deelnemers over de uitdagingen om als museum of erfgoedinstelling in een snel veranderende maatschappij gehoor te kunnen geven aan alle verschillende perspectieven, verhalen en geluiden. Hiernaast is gesproken over de plannen voor tentoonstellingen en educatieve activiteiten en over de noodzaak om samen te werken en van elkaar te leren.

‘Musea Bekennen Kleur’ is in maart van dit jaar opgericht als samenwerkingsverband om diversiteit en inclusie in te bedden in het DNA van de organisaties. Het platform wil tentoonstellingen en programma’s presenteren die onderbelichte verhalen en vergeten geschiedenissen zichtbaar maken. ‘Musea Bekennen Kleur’ werkt ook aan een educatief programma waarbij onder meer de thema’s diversiteit en gedeelde geschiedenis zichtbaar worden gemaakt voor kinderen.

Deelnemende musea zijn onder andere het Centraal Museum, Museum Arnhem, het Zeeuws Museum, het Rijksmuseum, Frans Hals Museum en Bonnefanten.

RVD, nr. 211