Koningin Máxima spreekt online met aanstaand G20-voorzitter Italië over inclusieve financiering

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft maandagochtend 30 november in haar VN hoedanigheid een virtueel bezoek gebracht aan de aanstaand G20-voorzitter Italië. Zij sprak met minister-president Giuseppe Conte en de gouverneur van de Banca d’Italia, Ignazio Visco over inclusieve financiering. Italië is vanaf 1 december voorzitter van de G20.

Koningin Máxima sprak met de premier en de gouverneur van de centrale bank over de G20-doelstellingen van Italië voor inclusieve financiering. Zij nam ook deel aan een virtueel rondetafelgesprek met deskundigen op dit gebied onder voorzitterschap van gouverneur Visco. ‘People, Planet en Prosperity’ is het overkoepelend thema van Italië voor het G20-voorzitterschap.

Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling en erevoorzitter van het Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) van de G20. Goede toegang tot en veilig gebruik van financiële diensten draagt bij aan economische en sociale ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Wereldwijd hebben nog altijd 1,7 miljard volwassenen geen toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen of digitale betaalmethoden. Het betreft in het bijzonder vrouwen, kleine ondernemingen en boerenbedrijven en mensen met een laag inkomen (Global Findex 2017). De coronacrisis geeft een extra dimensie aan het belang van de ontwikkeling en invoering van veilige digitale financiële diensten voor economisch herstel van landen.

De G20 is een internationaal forum dat bestaat uit de 19 grootste nationale economieën en de Europese Unie. De G20 heeft tot doel bij te dragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling. Als erevoorzitter van het GPFI zet Koningin Máxima zich onder meer in om de activiteiten van de G20 op het terrein van inclusieve financiering te bevorderen.

RVD, nr. 239