Koningin Máxima bezoekt Universiteit Utrecht

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 8 december een werkbezoek gebracht aan de Universiteit Utrecht. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de uitbraak van het coronavirus op het onderwijs en op het welzijn van studenten en docenten.

Als gevolg van de coronamaatregelen ligt het sociale leven van studenten deels stil en vinden veel colleges digitaal plaats. Ook de mogelijkheden om (samen) te studeren op de campus zijn beperkt. Hierdoor ervaart een deel van de studenten psychische klachten zoals stress, stemmingswisselingen en eenzaamheid. Eerstejaarsstudenten die beginnen aan een nieuwe levensfase en vaak in een nieuwe stad zijn gaan wonen, zijn hierbij extra kwetsbaar. Ook veel docenten missen de interactie met studenten en kampen met hoge werkdruk als gevolg van de aanpassingen in het lesgeven.

Het bezoek begon met een gesprek met twee coronacoördinatoren van de Universiteit Utrecht. Dit zijn studenten of medewerkers die bezoekers van gebouwen wijzen op de geldende maatregelen.

Daarna bracht Koningin Máxima een bezoek aan een practicum van studenten biologie. Hier sprak zij met studenten en een docent over de doorgang van het praktijkonderwijs, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Aansluitend bracht zij een bezoek de ‘Utrechtse Biologen Vereniging’. In de verenigingskamer vertelden leden over de rol die studieorganisaties spelen op het gebied van studentenbinding, met name voor eerstejaarsstudenten. Vervolgens sprak Koningin Máxima onder meer met een eerstejaarsstudent, een PhD-student en een studentenpsycholoog over de psychosociale gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor studenten. Ook werd ingegaan op de maatregelen die universiteiten hebben genomen om studenten en docenten te ondersteunen nu onderwijs veelal op afstand wordt gegeven. Zo krijgen eerstejaarsstudenten voorrang bij het inplannen van fysieke lessen en bieden studieadviseurs extra begeleiding. Tot slot sprak Koningin Máxima over de geleerde lessen van de coronapandemie voor het hoger onderwijs. Met docenten en studenten ging zij in gesprek over onderwijsinnovaties en de ervaringen van blended learning. Blended learning is een mix van verschillende manieren van leren. Enkele experts vanuit andere universiteiten sloten via videobellen aan bij het gesprek. 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

RVD, nr. 254