Koning bezoekt Montaigne Lyceum in Den Haag

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 11 februari een werkbezoek gebracht aan het Montaigne Lyceum in de wijk Ypenburg in Den Haag. De Koning liet zich door de leraren en leerlingen informeren over de effecten van de coronapandemie en de lockdown op het voortgezet onderwijs.

Het Montaigne Lyceum is een brede middelbare school met circa 1150 leerlingen. De school zet in op zowel kennisvergaring als de ontwikkeling van vaardigheden, zodat leerlingen gestimuleerd worden om ook zelfstandig te leren en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Deze zelfstandigheid is een belangrijk middel bij onderwijs op afstand. Net als andere scholen was het Montaigne Lyceum tijdens de eerste coronagolf tijdelijk gesloten. Het onderwijs werd gedigitaliseerd: de lessen werden online gegeven, docenten gingen digitaal op cursus, toetsen werden online afgenomen en ouderavonden vonden digitaal plaats. Na de zomer werden de fysieke lessen weer opgestart, met inachtneming van de richtlijnen, tot aan de start van de lockdown in december. Sindsdien is de school enkel open voor eindexamenklassen en kwetsbare leerlingen. De omschakeling naar online onderwijs is vlot verlopen en het contact en de ondersteuning op afstand verlopen goed. Wel zijn er bij het voortduren van de maatregelen zowel leerlingen als medewerkers die onder andere stress, eenzaamheid en afnemende motivatie ervaren. De school zoekt nieuwe manieren om lesachterstanden te voorkomen, stress te vermijden en de persoonlijke begeleiding van leerlingen en het persoonlijke contact met ouders en personeel te behouden. 

De Koning bezocht een praktijkles biologie van leerlingen uit 4 mavo en sprak daar met de docent en leerlingen over de opzet van practica tijdens de pandemie. Daarna bezocht hij een les wiskunde om te horen hoe leerlingen uit 5 havo zich voorbereiden op het eindexamen. Vervolgens sloot de Koning aan bij een online les Frans om van onderbouwleerlingen vwo te horen hoe zij de omwenteling naar onderwijs op afstand hebben ervaren. Aansluitend vertelden leerlingen uit vmbo-kader en andere eindexamenklassen de Koning in een gesprek over hun ervaringen met het onderwijs tijdens corona en de gevolgen voor henzelf en hun voorbereiding op het eindexamen. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met leraren en ondersteunend personeel over de effecten die de pandemie en de lockdown hebben op de vormgeving en de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van medewerkers en de motivatiedip bij leerlingen, voornamelijk in online klassen. Daarnaast kwamen de uitdagingen rondom een heropening van de school op anderhalve meter afstand ter sprake.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

RVD, nr. 43