Koning spreekt digitaal met deelnemers eerste testevenement van Fieldlab Evenementen

Zijne Majesteit de Koning heeft op maandagmiddag 15 februari digitaal gesproken met deelnemers aan het eerste testevenement van Fieldlab Evenementen. Het samenwerkingsverband Fieldlab Evenementen vergaart kennis aan de hand van praktijktesten gericht op de terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit.

Voor het eerste testevenement kwamen 500 eventprofessionals samen in het Beatrix Theater in Utrecht voor het congres ‘Back to Live’, gewijd aan de toekomst van de zakelijke evenementensector. Tijdens het evenement wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van bezoekers, de werking van beschermende materialen en de logistieke inzet van preventieve maatregelen, zoals het vooraf en achteraf (na vijf dagen) testen van de bezoekers op het coronavirus.

De Koning sprak met deelnemers over hun ervaringen en bevindingen tijdens het eerste testevenement en over het samenwerkingsverband Fieldlab Evenementen. Fieldlab zoekt naar bouwstenen die bijdragen aan preventie en reductie van het risico van verspreiding van het coronavirus. Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief van de evenementensector, Rijk, wetenschap en kennisinstellingen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

RVD, nr. 49