Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Universiteit Utrecht over brede welvaart

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdagochtend 16 februari een digitaal werkbezoek aan de Universiteit Utrecht met als thema ‘brede welvaart’. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in 2016 samen met RaboSearch de Brede Welvaartsindicator ontwikkeld. Hiermee kan op basis van elf factoren, waaronder gezondheid, veiligheid en onderwijs de brede welvaart van Nederlanders worden gemeten.

Eén manier om na te gaan hoe de welvaart van Nederlanders zich ontwikkelt, is door economische groei te meten aan de hand van het bruto binnenlands product. Maar economische groei betekent niet automatisch voor iedereen dat hun woonsituatie of toegang tot gezondheidszorg verbetert. Robotisering en flexibilisering kunnen de economische groei bevorderen, maar kunnen tegelijkertijd tot verlies van banen leiden. De verdeling van de welvaart kan bovendien ongelijk zijn. De Brede Welvaartsindicator weegt daarom ook aspecten als werk, milieu, woontevredenheid, geluk en welbevinden mee. Welvaartsgroei hangt daarmee nauw samen met de kwaliteit van instituties, van beleidskeuzes en van maatschappelijke keuzes. De Brede Welvaartsindicator past binnen het wereldwijde Better Life Initiative van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Koningin Máxima gaat in gesprek met onderzoekers van de universiteit over de methode, de achtergrond en de praktische toepassingen van de indicator. Hierbij wordt ook ingegaan op de invloed van de coronacrisis. In het gesprek worden parallellen getrokken tussen de coronacrisis en de economische crisis van 2008. Ook wordt gesproken over welvaartverschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden in Nederland. Onderzoekers lichten toe hoe de regio meetinstrumenten van de Brede Welvaartsindicator gebruiken om beleid te verbeteren en meer welvaart voor inwoners te realiseren. Beleidsmakers uit de regio FoodValley in de Gelderse Vallei, waar veel bedrijven werken in de voedselvoorziening, vertellen hoe zij de Brede Welvaartsindicator gebruiken om een economische impuls aan hun regio te geven en hoe het succes ervan gemeten kan worden.

RVD, nr. 46