Koning brengt werkbezoek aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 5 maart op Landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum een werkbezoek gebracht aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). De impact van de coronacrisis op het werken bij Defensie stond centraal in de gesprekken.

De IGK adviseert de minister  van Defensie over interne aangelegenheden als gevolg van het defensiebeleid en de uitvoering hiervan. De IGK legt hiervoor werkbezoeken af en doet onderzoek. Daarnaast bemiddelt de IGK bij conflicten van (oud-)militairen en burgermedewerkers bij Defensie. De IGK is ook Inspecteur der Reservisten en Inspecteur der Veteranen. Bij de veteranen staan nazorg, maatschappelijke erkenning en waardering centraal.

De Koning had een ontmoeting met IGK, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang, de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg, kolonel-arts Mathon Heuts, en stafmedewerkers over de uitvoering van het defensiebeleid. Er werd gesproken over de invloed van corona op het werk van defensiemedewerkers en leidinggevenden, zoals de mogelijkheid om thuis te werken en de inzet van defensiepersoneel bij de civiele zorgverlening. In de gesprekken daarna kwam de rol van de IGK als inspecteur van de veteranen en reservisten aan bod. Samenkomsten en ceremonies gaan vaak niet door als gevolg van de coronamaatregelen. Er worden regelmatig signalen ontvangen dat veteranen minder saamhorigheid en kameraadschap ervaren of zelfs eenzaam zijn. De coronamaatregelen hebben ook invloed op de inzet van de reservisten. Geplande activiteiten gaan niet door en reservisten worden ingezet bij de crisisorganisatie, zoals bij het Landelijk operationeel team-Corona en bij het opschalen van de veiligheidsregio’s. 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens de werkbezoeken worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen. 

RVD, nr. 62