Koningin Máxima spreekt online met experts over mensgerichte en verantwoorde kunstmatige intelligentie

Hare Majesteit Koningin Máxima spreekt donderdagochtend 18 maart tijdens een digitaal werkbezoek met experts over mensgerichte en verantwoorde kunstmatige intelligentie (AI). Het gesprek met verschillende betrokken organisaties, gefaciliteerd door werkgroep Ethiek en Digitalisering van ECP - Platform voor de InformatieSamenleving, staat in het teken van de ontwikkelingen op het gebied van AI, de effecten daarvan op mens en samenleving en de ethische kwesties die daarbij meespelen.

De technologie rond AI ontwikkelt zich snel en de impact ervan op de maatschappij en het dagelijks leven wordt groter. Het is daarom van belang een open discussie te voeren over relevante waarden en ethische kwesties die daarbij een rol spelen. Mensgerichte en verantwoorde kunstmatige intelligentie is AI waarbij normen, waarden en ethische vraagstukken op een constructieve manier worden meegenomen in de ontwikkeling en toepassing van de technologie. Het gaat daarbij om waarden als menselijke autonomie, welzijn, rechtvaardigheid en solidariteit. ECP - Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk platform waar overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het verantwoord vormgeven van de digitaliserende samenleving. De werkgroep Ethiek en Digitalisering richt zich daarbij op vraagstukken rond mensgerichte en verantwoorde AI.

Tijdens dit digitale werkbezoek spreekt Koningin Máxima in drie rondes met experts en professionals over mensgerichte kunstmatige intelligentie. In de eerste ronde wordt toegelicht waar we in Nederland staan op het gebied van mensgerichte AI en welke plaats ethiek daarbij inneemt. In de tweede ronde wordt ingegaan op de rol van AI in de domeinen energie, zorg, armoedebestrijding en de financiële sector. In de slotronde wordt gekeken naar de toekomst van AI. Daarbij komen de ontwikkeling van de rol van de consument en de (internationale) samenwerking op het gebied van ethische vraagstukken rondom AI aan de orde.

RVD, nr. 72