Koning brengt digitaal werkbezoek aan crisisorganisatie van gemeente Apeldoorn

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 19 maart een online werkbezoek gebracht aan de gemeente Apeldoorn. Het bezoek stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie en dienstverlening met betrekking tot de gevolgen van de corona-uitbraak. De Koning bezocht Apeldoorn ook in juni 2020, tijdens de eerste golf van de coronapandemie.

De Koning sprak met betrokkenen over recente ontwikkelingen waar de gemeente als crisisorganisatie mee te maken heeft. Aan bod kwamen onder meer de gesprekken van Burgerzaken met inwoners die het gevoel van eenzaamheid en wanhoop ervaren. Ook werd gesproken over de omgang met demonstratierecht en het extra maatregelenpakket waarmee ondernemers worden ondersteund (buiten de rijks- en provinciale regelingen om). Daarnaast was aandacht voor jongerenprogramma’s. Young055 verbindt jongeren die niet kunnen samenkomen onder meer met online muziek- en danslessen.

Vanaf het begin van de coronacrisis is veel extra werk op de gemeente afgekomen. Dit zijn onder meer de uitvoering van het noodpakket voor ZZP’ers, het scheppen van goede waarborgen voor zorg en onderwijs, maatregelen voor de continuering van jeugdzorg, de vraagbaakfunctie voor burgers en ondernemers en het ‘crowd management’ in de buitenruimte. Burgemeester Heerts van Apeldoorn is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die 22 gemeenten omvat.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

RVD, nr. 78