Koning brengt digitaal bezoek aan jongerenwelzijnsorganisaties in regio Den Haag

Zijne Majesteit de Koning brengt donderdag 15 april een digitaal werkbezoek aan Stichting Xtra in Den Haag. Hij gaat met medewerkers met verschillende expertises en met jongeren zelf in gesprek over jongerenwelzijn in coronatijd.

De coronapandemie heeft invloed op de mentale gezondheid, studie(voortgang), werk en inkomen en het sociale leven van jongeren. Zij kunnen hierdoor in toenemende mate gebrek aan toekomstperspectief, stress, psychische problemen en eenzaamheid ervaren. Een andere groep jeugdigen heeft juist baat bij thuisonderwijs en thuis zijn, omdat er op die manier minder druk en stress is van school, werk en sociale verplichtingen. Welzijnsorganisaties en stichtingen gericht op de jeugd proberen jongeren tijdens de pandemie te steunen met advies, hulp en activiteiten. In de regio Den Haag werken de welzijnsorganisaties Mooi Welzijn, Zebra Welzijn, Voor Welzijn, Xtra Plus, JongLeren en MEE ZHN samen binnen Stichting Xtra. Xtra is opgericht om te zorgen dat welzijnsprofessionals zich volledig kunnen focussen op de mensen die hun hulp nodig hebben. De stichting zorgt voor kennisuitwisseling en innovatie en bundelt de praktische werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering. 

Koning Willem-Alexander gaat in vier rondes met jongeren en professionals die hen ondersteunen in gesprek over jongerenwelzijn tijdens de pandemie en over de vraag hoe de verschillende organisaties hulp bieden. In het eerste gesprek vertellen jongerenwerkers van Zebra Welzijn over aspecten van het reguliere jongerenwerk en over projecten en activiteiten die in deze tijd voor jongeren mogelijk worden gemaakt. Vervolgens spreekt de Koning met schulddienstverleners van het Jongeren Informatie Punt (JIP) over de impact van corona op de schuldensituatie van jongeren en met begeleiders van Loket voor Jonge Moeders over hun werkzaamheden sinds het begin van de pandemie. In het derde gesprek wordt VTV Thuismaatjes voorgesteld, een project waarbij mensen met een beperking met een ‘maatje op maat’ activiteiten ondernemen en zo hun sociale netwerk uitbreiden. Afsluitend spreekt Koning Willem-Alexander met betrokkenen van Restaurant Parkoers, dat als leerwerktraject voortijdige schoolverlaters en jongeren met een beperking opleidt en hen begeleidt naar een vervolgstudie of een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

RVD, nr. 100